СКУПШТИНА ГРАДА УСВОЈИЛА ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЗА 9 МЕСЕЦИ И ЊЕГОВ РЕБАЛАНС

СТВАРНОСТ КРОЈИ РАЧУНИЦУ До сада, на име прихода, и примања, укључујући и пренета средства, остварено 1,464 милијарде динара, или 61,1…

Read More