Контакт

Нове Кикиндске новине доо

23300 Кикинда

Генерала Драпшина 34

 

Редакција

тел и фаx: 0230 503 903

email: office@kikindske.rs

 

Маркетинг

тел: 0230/429421

email: marketing@kikindske.rs

 

Мали огласи и  читуље

тел: 0230/429420

 

Радно време шалтера за предају малих огласа и читуља

понедељак и уторак од 8 до 16 сати

среда – петак од 8 до 15 сати