ШЕСТОМЕСЕЧНИ БИЛАНС ЛОКАЛНОГ БУЏЕТА ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ БЕЗ РАСПРАВЕ

  • ПРИХОД КРОЈИ РАСХОД
  • Град остварио 40,18 одсто прихода и примања у односу на годишњи план, а највише средстава пристигло од пореза на зараде

 

Скупштина града усвојила је, буквално без расправе, извештај о реализацији Одлуке о буџету за првих шест месеци ове године. Ништа се на ту тему у оквиру отворене расправе, након концизног, и свеобухватног образложења секретара Секретаријата за финасије Снежане Ковачевић, није чуло за говорницом локалног парламента. Није се оглашавала ни малобројна опозиција, која се, стекао се утисак, водећи политичку, боље рећи страначку, битку са актуелном влашћу, сконцетрисала искључив  на критику упућену творцима новог градског комуналног система, с директором ЈК „Кикинда” као – омиљеним ликом за жестоке, често неконтролисане и неумесне нападе такве врсте.

Снежана Ковачевић је подносећи извештај о буџетском билансу за прво полугодиште, напоменула да је Град Кикинда у том периоду реализовао приходе и примања у износу од око 960 милиона динара. То је, прецизирала је у процентима, 40,18 одсто у односу на годишњи план.

Snezana Kovacevic

Номинално највећи приход остварен је од пореза на зараде у износу од 296 милиона динара, што је 49,35 одсто у односу на план за годину дана  – рекла је Ковачевићева.

На основу члана 35 Закона о финасирању локалне самоуправе, јединцима самоуправ  припада 80 одсто тих средстава, а 20 одсто слива се у републички буџет. Предвиђена је, иначе, измена поменутог Закона, па ће се овај приход локалних самоуправа, почев од 2017. године, свести на 50 одсто. Та промена ће, јасно је, директно умањити приходовну страну градског буџета.

Порези на имовину како обвезника који воде пословне књиге, тако и оних који нису дужни да то чине, реализовани су на истом нивоу као у истом лањском периоду. Порез на имовину физичких лица по правилу се  израженије остварује у другој половини године, након издавања решења од стране Секретаријата локалне пореске администрације.

У оквиру пореза на добра и услуге, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине реализована је у првих шест месеци са 26 одсто у односу на годишњи план. Мања реализација последица је неуручених решења, која ће обевезницима бити подељена почетком осмог месеца. Обвезници посебне накнаде су правна лица и пољопривредна газдинства која су у систему ПДВ – појаснила је прва дама Секретаријата за финасије града.

Ковачевићева је  напоменула да су поједини приходи, као што су текући наменски трансфери од АПВ у корист општина, ненаменски трансфери, приходи буџета општине од камата на средства буџета укључена у депозит банака, приходи од давања у закуп и др. Остварени у већој мери у односну на план. Разлог томе је чињеница што још увек поједини приходи не лежу на уплатне рачуне градова онако како би требало, обзиром на статус града Кикинде.


МАЊЕ ОД РЕНТЕ И ЗАКУПА

Приходи од имовине лошије су реализовани, јер су уплате  за рудну ренту по кварталима ниже од планираних. У поређењу са истим лањским периодом, поменуте уплате мање су у за 61,5  милиона динара.

И приходи од закупа пољопривредног земљишта су са нижим остварењем, због тога што се њихова уплата учекује делом у августу (за сточаре) и до краја године – за остале купце.

Примања од продаје непоректности такође су с ниским нивоом реализације. Још увек, наиме, није у већој мери почела продаја парцела у индустријским зонама.

Расходи и издаци од јануара до краја јуна ове године реализовани су у износу од непуних 885 милиона динара, у односу на план увећан за наменска средства.

Номинално највеће остварење расхода и издатака реализогано је у оквиру програма „Локална самоуправа” и то у укупном износу од око 258 милиона динара – казала је Снежана Ковачевић.

odbornici 1

То је 41,6 одсто у поређењу с планираним износом за годину дана. Мора се рећи да поменти програм одражава прошрење за све директне кориснике буџетских средстава, за ЈП Информативни центар Кикинда у ликводацији, Центар за стручно усавршавање, Канцеларију за младе, месне заједнице на основу буџетских средстава и средстава самодоприноса, текућу и сталну буџетску резерву и све остале расходе који не могу бити разврстани у друге програме, као што су стипендије, превоз студената, пакети за бебе и друго. Остали опрограми са већом реализацијом су „Средње образовање” (52,9 одсто), „Примарна здравствена заштита” (52,7 одсто), „Локални економски развој” (51,1 одсто), „Развој културе” (42,6 одсто) и „Развој спорта и омладине” ( 47,9 одсто).

Програми као што су развој пољопривреде, развој туризма, путна инфраструктура, комунална делатност и заштита животне средине биће израженије реализовани испостављањем ситуација за изградњу атмосферске канализације у Немањиној улици, за изградњу црпне станице у Улици Цара Душана, изградњу магистралног водовода Руско Село-Нови Козарци, спровођење јавне набавке за асфалтирање улица, радова на кружног току и др – односно у другој половини године – закључила је Ковачевићева

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *