СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА У ЗНАКУ ДОНОШЕЊА ИЗУЗЕТНО ВАЖНИХ ОДЛУКА И РЕШЕЊА

  • ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МАГИСТРАЛЕ

Озваничена израда плана детаљне регулације обилазница у Башаиду и Кикинди будућег државног пута, који ће асфалтом спојити север и југ Баната. Сагласност за изградњу новог производног погона „Зопаса“ на заједничкој парцели ове фирме и Града

Прошлонедељна седница градског парламента, којом је председавала Станислава Хрњак, била је у знаку доношења, по нашу средину и суграђане, више изузетно важних одлука и решења. Одборници су, за разлику од неколико претходних окупљања, у расправи били веома конструктивни, а у „трошењу“ скупштинског времена – прилично рационални.То се не односи само на представнике владајућих странака, него, што је помало неуобичајено, и за оне из опозиције.

Скупштина је усвојила две одлуке о изради плана детаљне регулације државног пута око Башаида и око Кикинде. С тим у вези, Миливој Лињачки, члан Градског већа, појаснио је да се ради о благовременим припремама нашег града да се спремно дочека почетак реализације изузетно амбициозне саобраћајне инвестиције, инициране од стране покрајинске власти, која је од изузетне важности за нашу средину. Ради се о дуго очекиваној, неколико деценија најављиваној, „Банатакој магистрали“:

Миливој Лињачки

 Магистрала ће повезати крајњи север и југ Баната – напоменуо је Лињачки.- Биће то модерна, крајње функционална, саобраћајница, која ће ићи од Ковина, преко Зрењанина и нашег града, до Чоке, одакле ће се рачвати у два крака. Један крак ће се, преко Сенте, спојити са аутопутем Е-75 на бачкој страни, док ће се други пружити према новонежевачкој општини, с Ђалом као крајњом тачком на територији наше државе, уз многућност адекватног друмског повезивања с Мађараском. Добро је што је надлежна комисија АП Војводине уважила наш став да будућа „Банатска магистрала“ не пролази кроз насеља.

Нови пут ће, иначе, ако се посматра приступ из правца Меленаца, заобићи Башаид у луку са јужне стране, затим ући у садашњу трасу, те се спустити према Кикинди. Магистрала неће пролазити кроз град, већ ће се на неколико километара испред улаза у Кикинду, усмерити ка западу, односно ка Иђошу. План детаљне регулације обеју обилазница треба оквирно да се изради до 2020. године.

Одборници су изгласали одлуку о пијаци као посебној тржишној институцији, која послује у оквиру ЈП „Кикинда“. Ову тачку дневног реда образложила је Александра Мајкић (СНС), рекавши, између осталог, да је неопходно да се благовремено нормативно регулише пијачна делатност.

Александра Мајкић

То конкретно значи да треба да се пропише управљање, да се одреде локације пијачних активности, затим дефинише опремање и одржавање пијачног простора и објеката, да се прецизира радно време, да се назначе обавезе продаваца пијачара… Све је то изузетно битно, истакла је Мајкићева, јер за неколико месеци треба да отпочне изградња нове, модерне, градске пијаце.

Усвојено је још неколико одлука, између осталог, о постављању киоска, о условима обезбеђења јавне расвете у оквиру комуналне делатности… Накнада за постављене принудне професионалне управнике зграда на месечном нивоу биће од 207 до 290 динара, зависно од броја стамбених једиица, а за гаражу и гаражни бокс 41 динар, односно 83 динара за место у заједничкој гаражи. Коригована је одлука о гробљима, усвојен је програм школског спорта за ову годину, као и план активности локалне организације Црвеног крста.

Измењено је неколико чланова управних, надзорних и школских одбора. Скупштина је, како процедура налаже, прво разрешила Дејана Карановића дужности директора Центра за стручно оспособљавање просветних радика, а потом овог професора фискултуре поново именовала за руководиоца поменуте локалне установе.


ЕТНО-СЕЛО У НАКОВУ

 

Градски парламент се сагласио да Јелена Адамов, из Кикинде, може да у називу своје будуће туристичко-угоститељске дестинације користи назив Наково, јер за то, како је закључила надлежна градска комисија, нема никаквих законских препрека. Адамова, наиме, подиже туристичко домаћинство са званичним називом „Етно-село Наково“.


ПОДРШКА „ЗОПАСУ“

На седници Скупштине града донето је решење о давању сагласности за изградњу новог производног објекта „Зопаса“ на катастарској парцели 21714 у Катастарској општини Кикинда. Град је, иначе, један од власника поменуте парцеле у ширем појасу некадашње Ауто-куће, док је други власник „Зопас индустрија Србије“- ДОО Кикинда. Ова инострана фирма је у обавези да предвиђени пословни објекат, искључиво о свом трошку, заврши до јануара наредне године.


ДОСКОЧИТИ НЕПОГОДИ

Градски парламент озваничио је инцијативу о успостављању сарадње и удруживању с градовима и општинама у сливу Горњи Дунав-Леве притоке-Банатаски водотоци. Циљ ове идеје је, како је образложено, смањење заједничког ризика, уз што бржи опоравак, након елементарних непогода и других несрећа.

У овој  неформалној аосцијацији су, сем Кикинде, и градови Панчево, Вршац и Зрењанин, као и општине Житиште, Нови Бечеј, Нова Црња, Сечањ, Бела Црква, Пландиштње, Ковачица, Ковин, Кањижа, Сента, Ада, Чока и Нови Кнежевац.