ПРОДАТ ВЕЋИНСКИ ПАКЕТ АКЦИЈА

  • КРАЈ КРИЗЕ ЗА „ГРАДИТЕЉ”?

 

Назире се крај тешкој и неизвесној ситуацији у којој се већ дуже време налази кикиндско предузеће „Градите”. Лоше пословање изазвано финансијским потешкоћама у последњих неколико година довело је ово акционарско друштво у незавидан положај тако да су у великој мери могли да раде само као подизвођачи за веће фирме које су добијале посао.

У овом предузећу одскоро је промењена власничка структура јер је 62,5 одсто акција продато на београдској берзи. У Централном регистру хартија од вредности као највећи акционар уписана је фирма „БГ Техник инжењеринг” из Београда која је откупила 24,9 процената акција. На другом месту је Угљеша Којић са 22, 8 одсто акција, а на  трећем месту је новосадска фирма „Цонвест” са 14,8 процената. Иако се у ранијем периоду спекулисало да ће кикиндску грађевинску фирму откупити „Градитељ НС” из Новог Сада, у структури власника највећег броја акција не помиње се ова фирма.

Највише акција компаније „Градитељ” до сада је имао конзорцијум на чијем челу је био Божидар Тинтар који је и тренутно први човек некада успешне грађевинске фирме.

Осамдесетак запослених и донедавни власници надају се бољим временима јер је фирма оптерећена кашњењима у отплати дуга повериоцима. Динамика и начин исплате предвиђен је планом реорганизације који „Градитељ” већ неко време не може да испоштује.

У марту је најављена Скупштина акционара на којој ће се више сазнати о плановима нових власника.