ПОПИС СТАНОВНИШТВА

Попис становништва, домаћинстава и станова у Србији почeo je 1. октобра и обављаће се сваког дана од осам сати ујутру до 31. октобра у 20 часова. Драгиша Михајловић, начелник Градске управе, истакао је да на територији града попис обавља 13 инструктора са 86 пописивача. На територији града уписано је 21. 421 домаћинство и у првој недељи пописано је 4.499 домаћинства и 9.761 особа.
-Попис се обавља тако што се интервјуишу грађани у домаћинствима. Разлика од претходног пописа 2011. године је у томе што се на терен носе лаптопови и упитници су у електронској форми, уместо у папирној како је било пре 11 година. Грађани су у обавези да приме пописиваче и да одгворе тачно на сва питања – рекао је Драгиша Михајловић.
Пописом, који спроводи Републички завод за статистику (РЗС), прикупљају се подаци о становништву, његовој старосној, полној, образовној и брачној структури, о економској активности, структури домаћинстава и породица као и стамбеном фонду.
-Сви подаци који се прикупе током пописа користиће се искључиво у статистичке сврхе. Републички завод за статистику има рок од 30 дана од завршетка пописа да саопшти прелиминарне резултате. Коначни резулатити пописа биће до 30. јуна 2024. године. Подаци из пописа не могу да буду основ за утврђивање било какве обавезе нити права. Подаци могу да искористе за будуће стратегије – напоменуо је наш саговорник.
Према Закону о попису, држављани Србије са пребивалиштем односно боравиштем у земљи, као и стално настањени странци са боравиштем у Србији, у обавези су да учествују у попису и да на сва питања дају тачне и потпуне одговоре. Податке директно од грађана прикупљају пописивачи који су дужни да носе легитимацију и да је покажу пре него што уђу у домаћинство. Уколико пописивач не затекне никога код куће, он може доћи у неком другом термину, а уколико и тада нема никога, оставиће писано обавештење о свом доласку и број телефона на који грађани могу, уз помоћ оператера, да закажу неки други термин пописивања.
Податке о члановима домаћинства који се у време пописа налазе у иностранству могу да дају присутни чланови домаћинства, а студенти и ученици који су смештени у домовима и интернатима биће пописани два пута: као привремено присутна лица у месту у којем привремено бораве због школовања и у месту у којем живи њихова породица.За децу млађу од 15 година одговори се прикупљају од родитеља, усвојитеља, старатеља или хранитеља.
Одбијање учествовања у попису као и давање непотпуних и нетачних података повлачи прекршајну одговорност и новчану казну од 20.000 до 50.000 динара.