НАЧИЊЕН ВЕЛИКИ НАПРЕДАК У ПРЕКАТЕГОРИЗАЦИЈИ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА НАКОВО – ЛУНГА

  • АУТОБУСИМА И КАМИОНИМА ПРЕКО ГРАНИЦЕ
  • У наредне две године биће изграђени недостајући садржаји како би преко граничног прелаза Наково–Лунга био омогућен промет аутобуса и теретних возила без ограничења

 

Након шестомесечних преговора и усаглашавања партнера на пројекту „ЦБЦ Руминија – Србија“, 17. августа потписан је Уговор о реализацији прекограничног пројекта „Improvement of Banat Connectivity“ којим је одобрено његово финансирање. Тим поводом у Кикинди је одржан први, од планираних осам, састанака пројектног тима у коме су учествовали представници ЈП „Путеви Србије“, румунске Општине Жомбољ, Регионалног центра за друштвено – економски развој „Банат“ из Зрењанина и Града Кикинде. Паралелно са тим одржан је и састанак надзорног одбора пројекта коме су присуствовали извршни директор у ЈП „Путеви Србије“ Биљана Вуксановић, директорица РЦР „Банат“ Ирена Живковић и градоначелници Жомбоља и Кикинде Даријус Постелнику и Павле Марков.

Први заједнички састанак одржан у Кикинди

Заједнички пројекат трајаће 24 месеца, а изградњом недостајућих садржаја и опремањем биће створени технички предуслови да преко граничног прелаза Наково – Лунга, након измене међудржавног споразума, буде омогућен промет аутобуса и теретних возила осовинског оптерећења без ограничења.

Укупна вредност овог пројекта, од великог значаја за развој и боље везе локалне привреде и града, износи 1.813.477,53 евра, од чега ће 1.541.455,89 евра бити финансирано из ИПА средстава Европске уније, а радове на опремању граничног прелаза Наково додатно ће финансирати Град Кикинда, у укупној вредности од 477.731,43 евра.

Првобитно одобрена сума била је 2.291.208,96 евра, али је због тражене додатне документације новог Споразума о међународном граничном прелазу Наково – Лунга, који је румунско Министарство спољних послова, и поред договора двојице тадашњих премијера Србије и Румуније одбило да потпише уз образложење да за то нема потребе ни услова. Стога је одобрено финансирање смањено за вредност планираних радова на граничном прелазу Наково, уз претходни услов да Град Кикинда обезбеди средства за те радове.

Поред инфраструктурних радова, биће основана и Канцеларија за информације и промоцију прекограничне економске сарадње у оквиру Градске управе Града Кикинде, затим ће бити успостављена мрежа за прекограничну сарадњу, биће направљен прекогранични портал чији ће циљ бити побољшање и проширење економске сарадње између пограничних општина.

Све предвиђене активности имају за циљ унапређење услова за кретање људи, робе и услуга у прекограничној области, развој међународног граничног прелаза Наково – Лунга, превазилажење схватања границе као баријере и промовисање јаче сарадње и контаката између пограничних региона и заједница – саопштио је члан Градског већа задужен за локални економски развој и инвестиције Саша Танацков.