НА КОРАК ДО СИГУРНОСТИ СОЦИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈИХ

  • АДАПТИРАН ПРОСТОР ЗА ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА БЕСКУЋНИКЕ
  • Реализацијом пројекта Геронтолошког центра Кикинда, који подразумева отварање Прихватилишта за бескућнике, затворен круг у систему социјалне заштите

Након завршетка адаптације и санације дела зграде некадашњег Дома ученика у Улици Ђуре Јакшића, потребно је испунити још неколико корака како би овај објекат постао Прихватилиште за бескућнике. Грађевинским радовима испуњени су технички услови, а лиценцирањем установе и обезбеђивањем средстава за њено функционисање, зграда ће моћи да прими и прве привремене станаре. Како је објаснио Светислав Вукмирица, директор Геронтолошког центра Кикинда, под чијем ингеренцијом је зграда будућег прихватилишта, реализацијом овог пројекта затворен је круг у систему социјалне заштите.

Од овог пројекта корист ће имати сви субјекти у систему социјалне зашитите, најважније наши суграђани који због одређених проблема немају свој дом. Поред лиценцирања, неопходно је да прича око прихватилишта добије своје место у буџету Града Кикинде и буџетима других општина Севернобанатског округа. Надамо се да ће то ићи како смо и замислили и да ће одређени број људи бити упослено овде, пре свега радници обезбеђења, а ми ћемо са нашим стручним радницима и медицинским особљем изаћи у сусрет и пружити помоћ и негу људима којима је потребна – рекао је Вукмирица.

Поред Прихватилишта за бескућнике, у згради некадашњег Дома ученика, предвиђено је и отварање Центра за подршку жртвама насиља у породици.

Замисао је да Центар буде регионалног типа, односно да корисници овог објекта буду и из других општина Севернобанатског округа. Идеја је да се заврши и други део зграде, са још седам соба и просторијом за дневни боравак, тако да би корисници Прихватилишта за бескућнике и жртве насиља у породици и физички били одвојени. У наредних годину дана овај објекат би требало у потпуности да приведемо намени – истакао је Вукмирица.

Адаптацијом дела простора, будуће Прихватилиште за бескућнике на располагању има 18 кревета распоређених у шест трокреветних соба, као и две собе са три кревета за особе са инвалидитетом. Направљене су просторије за стручне раднике и амбуланта. Пројекат је вредан 11 милиона динара, а средства су обезбеђена из покрајинског, локалног и буџета Геронтолошког центра.

 

ШИРОКА ЛЕПЕЗА ПРОЈЕКАТА

Будуће Прихватилиште за бескућнике представља последњи у низу пројеката који је реализовао Геронтолошки центар Кикинда. Услови боравка корисника у тој установи значајно су побољшани током протекле четири године. Адаптирана је зграда Новог дома, саниран је дневни боравак, припремљена је пројектно-техничка документација за изградњу нове зграде на простору садашњег Старог дома, комплетиран је возни парк, опремљене су кухиња и вешерај.