УСКОРО КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СЕОСКИХ КУЋА

ЗА КУЋУ СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ ОД ДРЖАВЕ 10.000 ЕВРА

Нови конкурс за доделу сеоских кућа требало би да буде расписан у фебруару, а министар за бригу о селу Милан Кркобабић је рекао да очекује да ће ове године бити око 5.000 захтева за куповину некретнина у српским селима. До сада је укупно кроз тај програм купљено 1.631 кућа у 570 села. У агенцијама за некретнине кажу да је тренд раста цена квадрата који је прошле године био присутан у свим већим градовима захватио и села, па су поскупеле и куће и њиве, чак и у најудаљенијим селима. Зато је, како наводе, све теже пронаћи кућу са окућницом за 10.000 евра.

Субвенцију за куповину куће на селу могу да остваре особе које имају мање од 45 година. Услов је и да подносилац пријаве није власник или сувласник непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта и да исту нису отуђили или поклонили у претходних пет година. Такође, од подносиоца пријаве очекује се да са продавацем непокретности није у крвном сродству, да није у поступку одобравања средстава за куповину непокретности и да у моменту подношења пријаве немају неизмирених обавеза према држави. Они који конкуришу морају се уклопити у буџет од максимално 10.000 евра, колико даје држава. Услов је да је вредност предметне сеоске куће са окућницом, односно купопродајна цена, у границама њене вредности на тржишту непокретности. Неопходно је и да сеоска кућа и окућница нису предмет судског спора, као и да не постоје нерешени имовинско-правни однос.

На територији града у протекле две године овај конкурс искористила су 53 брачна пара са децом.