КИКИНДА, НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА, ДОБИЛА НАЈВАЖНИЈИ НОРМАТИВНИ АКТ

  • СТАТУТ ПО МЕРИ СТВАРНОСТИ
  • Установљава се, као Дан града, 28. децембар, који ће нове генерације подсећати на значајан датум с краја претпрошлог века. И убудуће ћемо имати 39 одборника, а уместо пет, седам чланова Градског већа, а  села уесто кнезова добијају савете

 

Имамо нови најаважнији нормативни акт града. Као једина тачка дневног реда јучерашње седнице Скупштине града, којој је председавала Станислава Хрњак, Статут је изгласан с лакоћом, у мирној и толерантној атмосфери, уз одговарајуће примедбе и сугестије представника опозиције на предложени документ. Нико од одборника није био против.

Миленко Јованов, председник Градске комисије и статутарна питања и нормативна акта, иначе шеф одборничког клуба владајуће СНС, напоменуо је да је досадашњи Статут с мноштвом мањкавости, те је морао да се изради прави – усклађен са Законом о локалној самоуправи и прилагођен реалним приликама и потребама града.

Миленко Јованов

У усвојеном Статутом предвиђене су и промене у функционисању Месних заједница, односно сада се уводи колективно руководсто у виду Савета уместо досадашњих председника. Према мишљењу Јованова, управо такава систем био је оптималан, узимајући у обзир и то да је кнезовима додата контрола у виду надзорних органа последњом изменом Стаута месних заједница.

Надлежна градска комисија ваљано је обавила поверени задатак. Усвајању новог кључног нормативног акта претходила је обавезујућа процедура, која је у потпуности испоштована. Предложени садржај Статута прошао је тридесетодневну  јавну расправу, а затим прослеђен на увид Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

Из ресорног министарства у стигло је позитивно мишљење, па се коначан предлог Статута јуче нашао пред одборницима. Јованов је нагласио да се са олакшањем дочекује нови најважнији нормативни акт, јер у њему нема правничких недостака евидентних у досадашњем кључном градском документу. Пажњу јавности привући ће одређене статутарне новине. Тако је, између осталог, прецизирано да је Дан града 28. децембар. То је датум, који ће нове генерације подсећати на важан историјски тренутак из 1892. године, када су се Кикинђани изборили да њихова варош институционално, с вишенационалном парламентарном димензијом локалне власти, стекне статус града.

Уз градски рођендан, Статут предвиђа и обележавање још неких  важних датума из локалне прошлости. То су 22. мај – слава града Светог Николаја Летњег, 20. новембар – Дан ослобођења у Првом светском рату, 6. октобар – Дан ослобођења у Другом светском рату и 12. новембар – присећање на догађај из 1774. године када је овдашњи живаљ издејствовао одређене грађанске привилегије. Новим Статутом, у скаду с мишљењем и сугестијама хералдичара, дефинисани су и симболи Кикинде – застава и грб у три варијанте, у одређеној мери графички незнатно кориговани у односу на досадашња решења.

Скупштина града, прецизирано је усвојеним Статутом, и даље ће имати 39 одборника. Новина је проширење састава Градског већа, који ће, уместо досадашњих пет, убудуће имати 7 чланова.Уводисе у раду МЗ институт  њенг савета, уместо председника села.


ОСПОРЕНА ГЛАВА

Одборницима ЛСВ засметало је предложено хералдичко решење грба Кикинде са замахнутом оклопном руком и сабљом у шаци на којој је – набијена људска глава.Амандманом су тражили да одрубљене главе на обележјима не буде.Скупштинска већина то ние приватила.


КОНСТРУКТИВНИ ЛИГАШИ

Одборници Лиге  не одступају од начина  устаљеног политичког деловања. Активно су, наиме, учествовали на јучерашњој седници градског парламента. Амандман Саше Хоманова да се убудуће слави 12. новембар подржан је и унет у Статут града.