JУЧЕРАШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА У ЗНАКУ ВАЖНИХ ОДЛУКА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

  • ИСПУЊЕНЕ СВЕ ПЛАНИРАНЕ ОБАВЕЗЕ
  • Буџетски приход за првих девет месеци остварен у износу од милијарду и 872 милиона динара. Одобрено кредитно задужење од 500 милиона динара за решавање проблема пијаће воде у граду и селима са роком отплате од 15 година и грејс-периодом од три године

 

На јучерашњој седници локалног парламента, којом је председавала Станислава Хрњак, разматран је и већином гласова усвојен консолидовани извештај о деветомесечном извршењу одлуке о овогодишњем буџету града. Извештај је образложила Снежана Ковачевић, старешина Градског секретаријата за финансије. Планирани укупни обим средстава из буџета – изворних и уступљених прихода, трансфера, донација, примања и пренетих средстава из претходне буџетске године, након ребаланса, заокружен је на 3,14 милијарди динара. Првобитно планирана средства из буџета била су око 2,69 милијарди. Укупно су повећани расходи за 170,44 милиона динара.

Град Кикинда је у првих 9 месеци реализовао приходе, примања и пренета средства из буџета и осталих извора у износу од милијарду и 872 милиона динара, што је 59,34 одсто у односу на план увећан за наменска средства пристигла с другог нивоа власти – рекла је Снежана Ковачевић.

Када су приходи у питању, у оквиру пореза на добит од јануара до краја септембра реализовано је око 741,7 милиона динара, односно 74 одсто у односу на годишњи план. Од пореза на имовину, у градску касу слило се око 317 милиона, или 67 одсто у односу на предвиђени годишњи прилив по овој ставци. Приходи од имовине остварени су у износу од 380 милиона ( 75 одсто), од накнаде за коришћење минералних сировина, односно од рудне ренте, добијена су 203 милиона (75 одсто), од закупа пољопривредног земљишта 77 милиона (81 одсто). Ковачевићева је нагласила да се, посматрајући динамику трошења прихода у деветомесечном периоду, може закључити да су све функције буџетских корисника очуване, а обавезе преузете одлуком о буџету за текућу годину – уредно сервисиране.

Скупштина је, у складу са Одлуком о буџету града за ову годину, одобрила подизање кредита код пословних банака за финансирање капиталних инвестиционих радова. Ради се о задужењу од 500 милиона динара, намењеном за решавање проблема пијаће воде у Кикинди, конкретно за подизање фабрике воде, затим за изградњу нових постројења за пречишћавање пијаће воде у селима и за изградњу производне хале за инвеститора. Истакнуто је да је ово кредитно задужење града у складу са Законом о јавном дугу. Уговор о кредиту с пословним банкама, образложено је, биће закључен у зависности од тржишних услова код пословних банака с роком отплате од 15 година и грејс-периодом од три године.

На седници је, у складу са новим Статутом града, изгласана нова Одлука о наградама и признањима града. Појашњено је да досадашња Одлука датира од 1994. године, уз неколико невеликих накнадних корекција. Ступањем на снагу новог Закона о локалној самоуправи и новог Статута града, указала се потреба за усаглашавањем и детаљнијим уређењем одређених питања, па и поменутог документа. С тим у вези, установљена је Награда града Кикинде. То је највише признање, које се додељује појединцу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва – чиме се даје трајан допринос развоју нашег града. Установљују се и градска признања физичким и правним лицима са пребивалиштем, односно седиштем, на територији града Кикинде, за значајна остварења у области културе, образовања, здравства, привреде и предузетништва, спорта, хуманости и добротворног рада.

Одлуком о наградама и признањима, звање почасни грађанин града Кикинде додељује се појединцу, држављанину Републике Србије или страном држављанину, који је својим радом и деловањем дао посебан допринос развоју и подизању угледа града Кикинде у земљи и иностранству. Скупштина одлучује коме ће припасти то звање, уз претходну сагласност ресорног министарства. Ово признање истој особи може се доделити само једном. Јавни позив за предлагање кандидата за лауреате биће објављен најкасније 15. новембра на интернет презентацији града и у медијима.

Скупштина је, одговарајућим актом, прецизирала обавезујућу сарадњу овдашње комуналне милиције и инспекцијских служби, регулисану законима и одлукама града. Сарадња, између осталог, предвиђа међусобно обавештавање, размену информација, пружање непосредне помоћи, те преузмање заједничких мера и активности од значаја за обављање послова обеју страна. Донет је и план регулације за транспортни гасовод Мокрин-румунска граница (интерконекција Србија-Румунја). Граница подручја обухваћеног овим документом је у оквиру три катастарске општине – Кикинде, Накова и Мокрина. Ради се о коридору ширине 200 метара, обострано у односу на трасу планираног гасовода, деонице путева, као и локације објеката у саставу гасовода.

Изгласана је и одлука о измени и допуни плана генералне регулације радне зоне у нашем граду, затим одлука о корекцији боравише таксе, Одлука о поверавању послова из области управљања отпадом фирми Ф.Ц.Ц. Кикинда доо, Одлука о организовању и функционисању цивилне заштите и о деловању њеног деветнаесточланог штаба у ванредним околностима. Градски парламент сагласио се, због истека мандата, с одређеним корекцијама у саставима управних и школских одбора.

Без расправе је усвојен извештај локалног омбудсмана за 2018. годину, који је сачинио претходни кикиндски заштитник грађана Иван Рошчић.

 

ШЕФУЈЕ ЈОШ ШЕСТ МЕСЕЦИ

Слободан Маринков на јучерашњој седници СГ прво је разрешен дужности директора СЦ „Језеро“, јер му је истекао четворогодишњи мандат. Овај професор фискултуре потом је именован за вршиоца дужности. У поменутој установи шефоваће још шест месеци.

 

УЗОРИ ЗА ПРИЗНАЊА

Градска признања додељују се у част појединаца који су делом и ликом, у нашој средини оставили неизбрисив траг. Па градска признања по областима друштвеног деловања носе имена: Јован Ћирилов (култура), др Павле Кенђелац (образовање), Стефан Бон (привреда и предузетништво), Ника Мирков (спорт), др Ранко Петровић (здравство) и Меланија Николић Гаичић (хуманост и добровољни рад).

 

 

РЕКЛИ СУ:

Миливој Лињачки, члан Градског већа:

-Преузете инвестиционе обавезе у области комуналне делатности реализовали смо у потпуности. Понели смо се као крајње одговорна власт. Много тога је урађено, равномерно и у граду и у селима. Да поменем неке реализоване пројекте: гранични прелаз код Накова, окончање прве фазе изградње пијаце, изградња моста на Старом језеру, асфалтирање уличних путева и изградња тротоара, решавање проблема водоснабдевања у свим насељима, обнова објеката у култури и образовању.

 

Др Душан Прекратић, одборник СНС:

-Значајна средства актуелна власт уложила је у овдашњи Дом здравља. Истакао бих изванредну сарадњу са покрајинском влашћу у обнови здравствених објеката и набавци медицинске опреме, да би се свим грађанима обезбедили што бољи услови лечења.

 

Саша Хоманов, одборник ЛСВ:

-Коначно ћемо добити ту фамозну фабрику воде, што је добро. Али није добро што за њу подижемо кредит, који ћемо враћати 15 година. Могло је и много раније и другачије да се уради. Да се рудна, односно нафтна, рента са три, подигне на нормалних 7 одсто, па би се из тог извора у потпуности плаћала изградња фабрике. Али, очигледно руски лоби је јак.

 

Милица Трипиновић, одборница СНС, реагујући на примедбу Хоманова:

-Да, могла је много раније да се реализује изградња фабрике воде. А зашто није? То није питање за СНС. И сада се висина рудне ренте помиње. Па, уговор није склопила власт Српске напредне странке, већ неко други. Учињено је то много раније, када се из тог извора могло много више пара одвојити. И нико се тада није сетио да каже: „Хајде да одвојимо средства за фабику воде“.