И НАРЕДНУ ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ У СРБИЈИ, ПРАТЕ БРОЈНЕ НОВИНЕ

  • ИНФОРМАТИКА ПОСТАЈЕ ОБАВЕЗАН ПРЕДМЕТ

 

Од наредне школске године информатика ће у основним школама у Србији постати обавезан предмет, те ученике петог разреда очекују три нова предмета – информатика и рачунарство, техника и технологија и физичко и здравствено васпитање.

Како се не би оптеретио распоред ученика, информатика ће бити уведена уместо изборног спорта, па би тако број часова на недељном нивоу остао исти. Поједини предмети као што су српски језик, историја, биологија и физичко такође ће претрпети новине.

Када је у питању градиво српског језика, у наставном плану за пети и шести разред називу предмета српски језик придодата је књижевност, а нови програм доноси растерећење садржаја, те је у ту сврху смањен укупан број књижевних дела за обраду са преко 40 на 35. Новина је и да је у програм враћена домаћа лектира, јер је уочено да су ученици много мање читали претходних година, док је настава граматике растерећена.

Када је у питању настава биологије, уместо линеарног уведен је спирални модел, што значи да ће се приликом предавања градива полазити од искуства ученика на које он сам, уз подршку наставника, гради ново знање и вештине. Из разреда у разред; кључни појмови се понављају, али уз продубљивање и уз другачију примену.

Када је у питању физичко васпитање, оно је одсада обавезно и састојаће се из теоријског и практичног дела. У програм су убачене препоручене активности као што су аеробик, оријентиринг (као нови), клизање, скијање, које су раније биле део курсних облика рада, а они више не стоје у програму. Велика новина у наставном плану и програму је увођење обавезних физичких активности које ће заменити садашњи обавезни изборни предмет изабрани спорт.

Ове новине у наставном плану и програму у складу су са започетим реформама основног образовања. Претходних година реформисани су наставни програми за ученике од првог до четвртог разреда.