ГРАД КИКИНДА СТАВИО ЈЕ НА ЈАВНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЕРОДРОМА

ИЗГРАДЊА САВРЕМЕНОГ АЕРОДРOМА

Како је наведено у плану који је израдио Завод за урбанизам Војводине, а наручио Град, аеродром ће се градити југозападно од Кикинде непосредно уз државни пут Иб реда број 13, на правцу ка насељу Башаид.

Постојећи аеродром Кикинда, тачније, Дракслеров салаш је, додаје се, спортско-пољопривредног карактера и са својом травнатом пистом и техничким карактеристикама не испуњава услове за одвијање цивилног путничког саобраћаја. Стога се предвиђа изградња савременог аеродрома који ће испуњавати услове за одвијање путничког саобраћаја. Аеродром ће бити димензионисан тако да буде одговарајућег капацитета и намене, наводи се у документу.

У плану је, прецизира се, опремање савременог ваздушног терминала, оријентациона површине комплекса 10,51 ха, са полетно-слетном стазом дужине око 1.200 и ширином од 30 м. За комплекс аеродрома је израђена техничка документација, на нивоу Идејног и Главног пројекта.

Иначе, простор будућег аеродорма обухвата површину од око 54,24 ха, а предметне парцеле, изузев парцела на којим се налази постојећи спортски аеродром, тренутно се користе се као обрадиво пољопривредно земљиште и Просторним планом Кикинде намењене су за пољопривредну производњу.

План је на јавном увиду до 16. марта.