НЗС: ВЕЛИКЕ РАЗЛИКЕ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД

  • НЕЗАПОСЛЕНОСТ СМАЊЕНА ЗА 26 ОДСТО
  • Незапосленост на територији града смањена је за скоро 26 одсто у току 2018. године, речено је на конференцији за медије у кикиндској филијали Националне службе за запошљавање

 

На евиденцији Националне службе за запошљавање на крају 2018.

године било је 7.608 незапослених особа на нивоу Севернобанатског округа, од тога 3.166 на територији града Кикинда. У односу на податке с краја 2017. године, број незапослених на нивоу Округа смањен је за око 20 одсто, док је на територији града Кикинда незапосленост смањена за скоро 26 одсто, рекла је директорица кикиндске Филијале НСЗ Јелена Митровић.

Задовољни смо овом бројком, али наравно то још увек није оно чему тежимо и до чега треба да резултира наш рад. Са евиденције је запослено укупно 5039 незапослених особа до краја 2018. пословне године, разним облицима радног ангажовања, које закони познају. До смањења незапослености не би могло доћи да није било толико нових послодаваца – рекла је Јелена Митровић.

У Филијали Кикинда, када је у питању полна структура, већ дужи низ година налази се више жена него мушкараца. По старосној доби, на евиденцији највише има особа од 55 до 59 година живота. Највећи број запослење чека од три до шест месеци. Када је у питању квалификациона структура, на нивоу Округа 53,94 одсто од укупног броја евидентираних незапослених су ниско квалификоване особе, односно имају први степен стручне спреме. Особе са четвртим степеном стручне спреме чине 18,34 одсто незапослених, док са трећим степеном 17,1 одсто. Високообразовани на евиденцији Националне службе за запошљавање чине 3,47 одсто незапослених. Директорица кикиндске филијале НСЗ осврнула се на Споразум о учинку, потписан између НСЗ и ресорног министарства, којим се утврђују задаци и циљеви који треба да буду достигну у календарској години.

Задовољни смо Споразумом о учинку. Све мере смо реализовали, а неке чак и у већем проценту него што је то од нас било тражено. Иако смо били у обавези да организујемо два, одржана су три Сајма запошљавања, због потреба и захтева послодаваца. Подаци говоре да је то добра мера, јер је 931 особа запослено након одржавања Сајмова – рекла је она и додала да су поред тога реализовали и обиласке послодаваца, саветодавне услуге послодавцима у циљу запошљавња особа са инвалидитетом, затим рад саветника са незапосленим лицима, сајмове запошљавања и друго.

Мере које реализује НСЗ, а које су праћене финанасијском подршком, финансиране су из републичког, покрајинског и локалног буџета, као и путем ИПА пројеката. У току 2018. године распирано је 13 јавних позива за финансирање незапослених особа, а који се, између осталог, односе на субвенције за самозапошљавање, субвенције за запошљавање теже запошљивих особа, јавне радове, стицање практичних знања за неквалификоване особе, стручна пракса, обука на захтев послодавца и друго.


ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА

Дефицитирана занимања на територији Округа су дипломирани економиста са лиценцом овлашћеног интерног ревизора, лиценцирани техничар обезбеђења, грађевинска занимања, возачи аутобуса, ветеринари, лекари, просветна занимања, фармацеутски техничари, дипломирани фармацеути и друго. Занимања које се дуже задржавају на евиденцији НСЗ су струковни васпитачи, прерађивачи хране и пића, аутомеханичари, металостругар, хемијско-технолошки техничар, дактилограф, матурант гимназије и друго.


„КАЛЦЕДОНИЈА“ ТРАЖИ РАДНИКЕ

У случају када образовни систем не може да задовољи потребе послодавца, НСЗ организује обуке за тржиште рада. С обзиром на то да је на територији града Кикинда отворено неколико фирми у области текстилне индустрије, 15 жена прошло је обуку за кројење и шивење.

Већ током обуке четири жене запослиле су се у „Калцедонији“, чији погон у Кикинди је почео са радом 10. јануара. Они планирају у првом налету близу сто радника да запосле, а до краја године имаће потребу за запошљавањем још 200 радника – рекла је Јелена Митровић и додала да све заинтересоване незапослене особе, које желе да оду на разговор за посао у „Калцедонији“, могу да донесу радне биографије до НСЗ.