ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ РЕДОВНО КОНТРОЛИШЕ КВАЛИТЕТ ВОДЕ

  • ИСПРАВНА ВОДА НА КУПАЛИШТИМА

 

Током летњих месеци, када велики број Кикинђана спас од врућина потражи на отвореним базенима и осталим купалиштима, Завод за јавно здравље чешће контролише исправност воде. Ова година другачија је у односу на претходне јер је донета и законска регулатива у вези са здравственом исправношћу базенских вода, па се и анализе врше у складу са њим, изјавила др Сања Брусин Белош, начелница хигијене и хумане екологије Завода за јавно здравље.

Пратимо законску регулативу и сваке недеље узоркујемо воду са отворених и затворених базена у Кикинди и Банатском Великом Селу. Резултати 27 анализа показују да су сви узорци били здравствено исправни. Са затворених базена вода је била микробиолошки и хемијски исправана у свих 32 узорака колико смо анализарили – рекла је др Сања Брусин Белош.

Завод за јавно здравље анализира воду са неколико купалишта: Плаве бање и Коћа. Ова купалишта су и најинтересантнија за грађане.

Квалитет воде на Плавој бањи је специфичан. Вода је има пуно минерала, сулфата и може се упоредити са бањским водама. Значајно је већа концентрација хлорида, па јој је електропроводљивост повећана. Микробиолошка исправност у јуну била је исправна – рекла др Брусин Белош.

На Коћу вода има мало више органских материја, а има и већу микробиолошку неисправност. Анализирана је и вода са Пескаре, као простора за рекреацију где се окупљају пецароши, и вода са Старог језера.