КОМПАНИЈА ФЦЦ РАЗЈАСНИЛА НЕЈАСНОЋЕ

  • КОРИСНИКЕ ЗБУНИЛО ОБAВЕШТЕЊЕ

Уз фебруарски рачун Компанија ФЦЦ (раније А.С.А.) грађанима је послала и обавештење о висини камате на име дуговања. Због нејасноћа које је изазвало ово обавештење, јер су износи на неким рачуна веома мали и изражени су у парама, из Компаније ФЦЦ послали су саопштење у којем између осталог стоји:

Како Компанија ФЦЦ до сада није обрачунавала камате на неплаћене рачуне, а у складу са законским прописима дужни смо да обавестимо сваког корисника, без обзира на износ дуга или камате. Уз рачун за фебруар 2017. године послато је информативно обавештење о висини камате на име дуговања исказаног на рачуну. Обавештење је информативног карактера и приказани износ камате није прокњижен на рачуну. Како би грађани имали довољно времена за измирење основног дуга Компанија ФЦЦ Кикинда је продужила рок за измирење истог до 15. априла 2017. године. Измирењем дуга на време корисници ће избећи да им се укњижи камата. Уколико не постоји могућност да се одједном исплати основни дуг, може се закључити споразум о плаћањуна три, шест или више месечних рата.

Компанија ФЦЦ наставља да награђује редовне платише тако што се основно месечно задужење умањује за пет процената. Све информације о дуговањима могу се добити на телефон 0800/111-666 или доласком на благајну Компаније ФЦЦ.


  • У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА

У Удружењу потрошача Кикинде сматрају да је дошло до малог неспоразума, изјавио је председник Дарко Цвијан.

Законом је прописано да се обрачунавају камате када се рачуни не плате на време. Ово обавештење је начин да се упозоре корисници да ће то право Компаније ФЦЦ да користи у будућности. Неће бити ни тужби ни опомена, него ће се камата обрачунавати за рачуне који не буду плаћени у року – рекао је Цвијан.