ЗА МЕРЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАД ОВЕ ГОДИНЕ ИЗДВАЈА ВИШЕ ОД 145 МИЛИОНА ДИНАРА

  • БРИГА О НАЈУГРОЖЕНИЈИМА
  • Све мере које су се показале као добре и ефикасне, Град ће наставити да финансира и у текућој, 2021. годиникаже заменица градоначелника Дијана Јакшић Кируски

 

За финансирање активних мера из домена социјалне политике Града Кикинде, међу којима су и мере популационе политике, из локалног буџета је за 2021. годину издвојено нешто више од 145 милиона динара. У оквиру мера популационе политике, значајно место заузимају оне које се тичу пружања подршке деци и породици са децом. Активности које се тичу друштвене бриге о деци и породици осликвају се кроз помоћ незапосленим породиљама, исплати родитељског додатка за прворођено и другорођено дете, додели беби-пакета, покриће дела пратећих трошкова процеса вантелесне оплодње, суфинансирање трошкова боравка у вртићима, стипендирање студената, младих талената, регресирање и финансирање превоза ученика и студената, пружања подршке инклузији деце и младих са сметњама и тешкоћама у развоју у образовно-васпитни систем, обезбеђивање личних пратилаца, дневог боравка и друго.

Све мере које су се показале као добре и ефикасне, Град ће наставити да финансира и у текућој, 2021. години. У циљу обезбеђивања још бољих услова за побољшање социјалне и дечје заштите, Град ће конкурисати и за додатна средства из екстерних извора – најавила је заменица градоначелника Дијана Јакшић Кируски.

За родитељски додатак за прворођено дете ове године из градског буџета издвојено је 6,3 милиона динара, за друго дете четири милиона, за новчану помоћ незапосленим породиљама 10,5 милиона, за беби-пакете 4,2 милиона, студентске стипендије 8,7 милиона, превоз средњошколаца 33 милиона, превоз студената 12 милиона динара, превоз деце ометене у развоју нешто више од једног милиона. За трошкове процеса вантелесне оплодње, као и подстицај развоја младих талената намењено је по милион динара, али се очекује да ће ова средства ребалансом бити повећана.

На нивоу Града формирана је Комисија за популациону политику која има задатак да и у току 2021. године делује у правцу систематског праћења, процењивања и утврђивања потреба и процеса у популационој политици, да едукује и промовише друштвену јавност о активностима и политикама које се спроводе у областима које утичу на популацију, као што су здравство, образовање, информисање, друштвена брига о деци, социјална заштита, планирање породице, повећање наталитета, бриге о породичном животу и деци, као и другим областима од значаја за локалну заједницу – објаснила је заменица градоначелника.

За реализацију мера популационе политике, током 2020. године, из буџета локалне самоуправе издвојено је око 90 милиона динара. Право на родитељски додатак за прворођено дете признато је и исплаћено за 180 корисника у износу од 30.000 динара, потом право на новчану помоћ незапосленим породиљама признато је и исплаћено за 145 жена у виду месечних новчаних издвајања од 10.000 динара на период од шест месеци. Родитељски додатак за другорођено дете у виду једнократне помоћи од 20.000 динара исплаћено је за 132 корисника. За беби-пакете из градског буџета издвојено је нешто више од три милиона динара, док је за око 170 деце, која су треће и четврто дете по рођењу по мајци, обезбеђен бесплатан боравак у вртићу, а 50 одсто је регресиран за око 80 деце месечно, која су корисници дечјег додатка. Такође, обезбеђена је бесплатна ужина у основним школама за 30 одсто од укупног броја деце, прваци су добили на поклон прибор за школу, а ђацима генерације поклоњена је рачунарска опрема. Средњошколцима који из приградских насеља долазе и похађају средње школе у Кикинди обезбеђен је бесплатан превоз, а за ту намену из градског буџета издвојено је 27,8 милиона динара, док је из покрајинског обезбеђено 3,9 милиона. Превоз је регресиран и студентима, а за више од 100 будућих академских грађана биле су обезбеђене и стипендије у износу од 8.400 динара током десет месеци. За запослене породиље у јавном сектору обезбеђене су повољности и солидарна помоћ у случајевима привремене спречености за рад дуже од три месеца у континуитету. У оквиру мера популационе политике из градског буџета милион динара намењен је пружању помоћи за болесну децу.

ЗА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ ОВЕ ГОДИНЕ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА ИЗДВОЈЕНО ЈЕ 6,3 МИЛИОНА ДИНАРА, ЗА ДРУГО ДЕТЕ ЧЕТИРИ МИЛИОНА, ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА 10,5 МИЛИОНА, ЗА БЕБИ-ПАКЕТЕ 4,2 МИЛИОНА, СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ 8,7 МИЛИОНА, ПРЕВОЗ СРЕДЊОШКОЛАЦА 33 МИЛИОНА, ПРЕВОЗ СТУДЕНАТА 12 МИЛИОНА ДИНАРА, ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ НЕШТО ВИШЕ ОД ЈЕДНОГ МИЛИОНА