ВИШЕ ПОСЛА НОТАРИМА

Од 1. марта 2017. овера свих докумената ради се код јавних бележника како би се растеретили судови. У Кикинди је јавни бележник Зорица Грубић и у њеној канцеларији обављају се овере о закупу, овере потписа, преписа, копија, исправа, овлашћења попут овлашћења да малолетна деца могу да путују у иностранство и друго.

Према њеним речима, од када је почела примена новог закона има више посла, пре свега око тзв „малих овера”, којих је за око 50 процената више.

И оставинске расправе формално су прешле у руке нотарима, јер им судови све чешће прослеђују оставинске расправе без спора.

Просечна овера потписа код нотара је 360 динара. Цене су одређене јавнобележничком тарифом, а очекује се да ће више овера бити ослобођено од плаћања таксе.

Овера прве странице документа је 540, а сваке наредне по 360 динара. Излазак нотара на терен је 2.700 динара.

Зорица Грубић у Кикинди је на позицији јавног бележника од 15. априла 2015 године. Осим ње, у канцеларији раде два јавнобележничка приправника и два административна радника.