ПУНИЈА ГРАДСКА КАСА

  • СКУПШТИНА ГРАДА УСВОЈИЛА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА ПРОШЛУ И РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА ОВУ ГОДИНУ

 

Скупштина града, скоро рутински, без озбиљније расправе, коју је диктирала опозиција, изгласала је важне одлуке за локалну самоуправу – о завршеном рачуну буџета општине за прошлу и о ребалансу буџета за ову годину, и одлуку о избору надлежне куће за екстерну ревизују лањског завршног рачуна. На седници градског парламента, такође, разматрани су и усвојени ликвидациони извештаји за 2015. годину јавних предузећа у нестајању „6. октобар“, „Дирекција за изградњу града“, „Градско зеленило и пијаца“, Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду и Општинска стамбена агенција. Одборници су се, такође, сагласили са изменама и допунама програма пословања ових ЈП у 2016. години, као и пословања Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“.

Образлажући извештај о завршном рачуну буџета за 2015. годину, Снежана Ковачевић, старешина Градског секретаријата за финасије, рекла је да је Општина Кикинда исказала буџетски суфуцит, као разлику између укупног износа прихода и примања остварених на основу продаје нефинасијске имовине и укупног износа расхода издатака за набавку нефинасијске имовине у износу од више од 130 милина динара.

Снежана Ковачевић
Снежана Ковачевић

У периоду од 1. јануара до последњег дана 2015. године остварени су укупни приходи и примања од 2,14 милијарди динара, односано 85,60 одсто у односу на план – напоменула је Снежана Ковачевић.

Номинално највише средстава остварено је од пореза на зараде у износу од 588 милиона динара, што је 107 одсто у односу на план. На основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса остварен је 271 милион или 68 одсто од планираног износа. Капитални наменски трансфери од АПВ реализовани су у износу од 202 милиона и, у највећој мери, обухватају пребацивање средстава од Управе за капитална улагања за завршетак радова на коридору на Тиси. Управа, иначе, није у целости пребацила предвиђена средства. Из тих разлога остварење је свега 61 одсто у односу на план. Од пореза на имовину правних и физичких лица остварено је 100 одсто планираних средстава.

Ковачевићева је апострофирала још две значајније приходовне ставке. Једна је посебна накнада за заштиту животне средине, која се, иначе, у целости троши у складу с програмом ресорног Фонда. Друга је накнада од закупа пољопривредног земљишта, која се такође реализује у складу с програмом уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта.

Расходи и издаци у прошлој години били су нешто више од две милијарде динара, односно 80,4 одсто од плана. Програми у оквиру локалног развоја, просторног планирања, заштите животне средине, предшколског вапитања, средњег образовања, спорта, бриге о младима … реализовани су са 90 одсто. За неколико процената је слабије остварење програма за комуналне делатности, за развој туризма, пољопривреде, културе и локалне самоуправе, за унапређење здравствене заштите…

Инфраструктурни програми реализовани су у мањем обиму, превасходно због тога што нису у целости уплаћена средства за радове на коридору према Тиси. У мањем проценту остварен је и програмом социјалне и дечје заштите. Разлог: нису реализована планирана средства за изградњу зграде за избеглице и за куповину кућа – контејнера за избегле и социјално угрожене категорије грађана. Појединих програмских активности није било у довољној мери јер су набавке урађене лане, док су радови уследили првих месеци ове године. То се односи на подизање чесме у Сајану, изградњу рукометног терена у Иђошу, на израду пројектне документације за гранични прелаз код Накова…

Ребаланс овогодишњег буџета, објаснила је Снежана Ковачевић, уследио је након сагледавања неопходних активности и степена реализације у првих пет месеци, такође и као последица усклађивања са Законом о територијалној организацији и добијања статуса града. Приходи и примања Града Кикинде за 2016. годину виши су за 50 милиона динара у односу на првобитни план. Ова промена настала је услед увећања наменских средстава пристиглих са других нивоа власти. Промена је, такође, последица усклађивања са изменом законске регулативе, пошто предшколске установе родитељски динар за боравак деце у њиховој установи не могу да планирају и троше као сопствени приход, већ као – јавни приход буџета. ПУ „Драгољуб Удицки“ планирала је, иначе, овим ребалансом, и приходовно и расходовно, у скаду са законом, наменских око 30 милиона динара.

 Наменска средства, која, у складу са Законом о буџетском систрему, можемо да водимо како као приходовне, тако и као расходовне ставке, без ребаланса, односе се на наменска средства Министарства рада и социјалне политике за проширење услуга социјалне заштите – рекла је Ковачевићева.

То исто важи и за средства за запошљавање младих пристигла од Министарства омладине и спорта, затим средства добијена од АПВ за црпну станицу у Улици цара Душана, за водовод Руско Село-Нови Козарци…Расходи и издаци највећим делом су усклађени са реализацијом која је већ извршена или ће у највећој мери бити реализована до краја ове године. Неки расходи су смањени након спроведених јавних набавки, због остварених нижих цена у односу на процењене вредности робе и услуга. Ради се о услугама осигурања, одржавања јавне расвете, крпљења ударних рупа на саобраћајницама у граду и селима… Асфалтирање у сеоским месним заједницама остаје на истом нивоу и у ребалансу буџета, иако је у јавној набавци постигнута нижа вредност од процењене. За зазлику која је остала и после јавне набавке спровешће се поновна јавна набавка, а реализавција ће се, наменски, дакле за асфалтирање, у односу на планирани износ – у целости спровести.

Ребалансом, који су изгласали одборници, увећавају се наменске субвениције за јавна предузећа. ЈП „Кикинда“ тако остварена средства утрошиће за путне прелазе, ОСА у ликвидацији – за завршетак зграде у Блоку Ц-2, а Градско зеленило у ликвидацији и Информативни центар Кикинда у ликвидацији – за подмирење свих обавеза из претходног периода и за обавезе до краја године.

У дискусији, која је, поводом ових тачака дневног реда уследила, као и у овиру расправе о изменама и допунама програма пословања новог ЈП „Кикинда“, оглашавали су се, у критичком тону, малобројни опозициони одборници. Стеван Грбић (СПС), Мићо Стојановић (СДС) и Саша Хоманов (ЛСВ) , који су се више пута, по различитом основу, јављали за реч, децидно су поручили да неће гласати за ребалансе. Негаторске констатације, пре свега Грбића и Стојановића, биле су уопштене, с недовољно аргументације.

 

ДИРЕКТАН ПРЕНОС

Опозициона одборничка тројка за говорницом је критиковала актуелну напредњачку власт што нема директног радио-преноса седнице Скупштине града, па затражила од председавајућег др Милована Блажића, да, како зна и уме, исправи овај, по њима, огроман пропуст. По њима, СНС није за директне преносе преко електронских медија, јер, наводно, настоји да сакрије истину која се, приликом скупштинских заседања, може чути из уста опозиције.

Миленко Јованов (СНС) у начелу је подржао овакав захтев Грбића, Стојановића и Хоманова. Политички прилично домишњат и реторички изузетно вешт, овај млади напредњак у успону замолио је партијског колегу Блажића и скупштинску службу да изнађу начин да што пре директног радио-преноса локалног парламента – буде. Па објаснио зашто на томе инсистира:

Нама у власти је, с оваквом опозицијом, најбоље да директан пренос траје 24 часа. Немамо разлога било шта да скривамо, нити то чинимо. Као што видите из извештаја, све јасно и до краја саопштавамо јавности.

 

РУДНА РЕНТА

Говорећи о буџетским приходима, лигаш Саша Хоманов је нагласио да је такозвана нафтна рудна рента од три одсто прениска, те да се у кикиндску касу из НИС-а, по том основу слива све мање новца. Узвратио му је напредњак Миленко Јованов, уз напомену да локална администрација јавности предочава тачне податке о буџетским приходима, па и о рудној ренти.

 

SASA HOMANOV
Саша Хоманов

И то је поштено. Али је поштено и да се каже и да је својевремено некадашња локална власт рудну ренту приказивала као већу ставку у буџету. Сетимо се, цена нафте је била другачија, повољнија, а богами се и половина рудне ренте трошила – унапред. И за то сте гласали да се јануарска или већ која периодично исплаћивана рента потроши у – децембру. А све то да би се покрио дефицит буџета. То је та гимнастика и математика за коју сте били – поручио је Јованов Хоманову и његовим истомишљеницима.

 

СВИРА ФРУЛА, СВИРА ХАРМОНИКА…

Мићо Стојановић је, у настојању да сликовито дочара егзистенцијалне муке Кикинђана, генерално замерио напредњацима да добро живе, па не маре за сиротињу којој је све горе. Као додатни тон својој беседи мимо дневног реда, навео је конкретан случај беде и немаштине:

Миленко Јованов
Миленко Јованов

Ено двојице на тргу који свирају, да би зарадили који динар. Један, испред цркве, на фрули, а други мало даље на хармоници – завапио је жалобитни Мићо над судбином уличних музичара.

Експресно му је узвратио Миленко Јованов, упитавши одборнике своје партије да ли је неко од њих за кратко време стан прво купио у Новом Саду, а потом у Кикинди, те додао:

 Ко свира на тргу, нека свира. А, да ли ће неко свирати клавир, видећемо.

Мићо Стојановић
Мићо Стојановић

Миленко није појаснио алузију с клавирском свирком, односно одгонетнуо тајну – да ли се опаска односи на тренутну Мићину муку. Против Стојановића је, наиме, због сумње да је починио више злоупотреба службеног положаја на штету „Аутопревоза”, у време док је, као кадар ДС, био директор овог ЈП, кикиндска полиција Основном јавном тужилаштву поднела кривичну пријаву.

 

ГРБИЋ ОПСЕДНУТ ФУРУНЏИЋЕМ

 

Ни најновија скупштинска расправа није прошла без емотивне, уочљивом нетрпељивошћу обојене, опсервације Стевана Грбића о Данилу Фурунџићу. Ко о чему, овај социјалиста о директору новооснованог јавног комуналног предузећа – изниклог на развалинама „6, октобра“ у ликвидацији, у којем је управо он, као партијски човек, више од четврт века ведрио и облачио. Чуле су се само Стевине оспоравајуће, ружне, па и увредљиве речи за атуелног првог човека кикиндских комуналца. Фурунџић се није дао збунити. Напротив. узвратио је на прозивке изношењем фрапантних, компромитујућих, података из времена када су локалном комуналном фирмом без задршке господарили Грбић и његов претпостављени Милан Караћ, такође кадар социјалиста.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *