ПРЕДСТАВЉЕНА СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

  • ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТЕВИМА

 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима града Кикинде за период од 2018. до 2022. године представљена је на јучерашњем састанку градског Савета за безбедност саобраћаја. Истраживачко-развојни Центар АМСС радио је на изради Стратегије, а према речима директора Центра Драгана Кукића, овај документ приказује анализу садашњег стања безбедности у саобраћају на територији града Кикинде, указује на проблеме и доноси предлоге решења. Кукић је предочио неке од идентификованих проблема представљених у Стратегији.

Када су у питању циљне групе учесника у саобраћају, посебно су угрожени млади од 15 до 30 година, бициклисти и категорија старијих учесника у саобраћају старијих од 65 година. Посебно се издваја угроженост на подручју насељеног места Башаид и уопште најтеже саобраћајне незгоде се догађају на путном правцу који носи ознаку Првог Б реда број 15 – рекао је Кукић. Стратегија представља примарни документ који ће бити праћен Акционим планом у ком ће бити дефинисани кораци и конкретни предлози решења проблема, као и безбедносни ризици у саобраћају на које треба обратити пажњу.

Како је објаснио Миливој Лињачки, заменик председника Савета за безбедност саобраћаја града Кикинде, на основу дефинисаних критичних тачака у стратегији почели су да предузимају већ одређене мере.

Како бисмо успорили саобраћај, на критичним раскрсницама и у непосредној њихвој близини стављамо лежеће полицајце и у току је монтирање и постављање видео надзора који ће у неком наредном периоду допринети да се смање грешке. Горући проблеми учесника у саобраћају су пролазак кроз црвено светло, као и прекорачење брзине – указао је Лињачки.


ВИДЕО НАДЗОР

За сада је видео надзор постављен на четири раскрснице и то Иве Лоле Рибара и Светосавске, углу Вука Караџића, Ђоке Радака и Светосавске, Војводе Мишића и Војводе Путника, на месту укрштања са Димитрија Туцовића, такође Војводе Путника и Семлачке улице, али је планирано да све критичне раскрснице буду покривене. Постављене камере још не раде, али се ускоро очекује њихово укључивање.