ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА ЗА ОВУ ГОДИНУ

  • РЕАЛНОСТ КРОЈИ РЕБАЛАНС
  • У првом полугодишту у градску касу, укључујући и пренета средства, слило се укупно 1,057 милијарди динара

 

Одборници су на својој последњој, јулској, седници, донели Одлуку о изменама и допунама буџета за ову годину. Приходи и примања у градској каси, образложили су градски финасијски планери, немоиновно су се свели у реалне оквире и умањили за 108 милиона динара. Претходно је, сходно законској обавези, усвојен извештај о буџетској реализцији за првих шест месеци, на основу чега је и урађена буџетска корекција.

У првом полугодишту реализовани су приходи и примања, укључујући и пренета средства, у износу од 1, 057.596.644 динара (нешто више од милијарду), односно 44 одсто у односу на годишњи план увећан за наменска средства пристигла с другог нива власти – рекла је, у уводној речи, старешина Секретаријата за финсије Снежана Ковачевић, уз напомену да је номинално највећи приход остварен од пореза на зараде у износу од око 317 милиона динара, што је 48 одсто од годишњег плана.

Ковачевићева је додала да су порези на имовину обвезника који воде пословне књиге у посматраном периоду реализовани са 55,5 одсто ( око 111 милиона динара). Од преноса апсолутних права на непокретности остварено је по истом основу 57 милиона динара, што је 143 одсто у односу на план. Знатно увећан износ уследио је јер је у међувремену уследила уплата фабрике „Јафа”, која је пролетос купила „Банини”, па измирила пореску обавезу.

У оквиру пореза на добра и услуге посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине за првих шест месеци реализована је са 34,5 одсто. Капиталне донације од међународних организација нису пристигле у очекиваном износу, па су сведене на нижи приливни ниво. С тим у вези, неће се у овој години реализовати планирани пројекат Европскре комисије у вези са граничним преалазом Наково-Лунга. Осетно су нижи и капитални трансфери од покрајинске администрације, па су, ребалансом, сведени у реалне оквире. Неће, с тим у вези, бити уплате Управе за капитална улагања АПВ за путни коридор  према Тиси.

Расходи за прво шестомесечје реализовани су са непуних 39 одсто (непуних 935 милиона динара) у односу на годишњуи план.


ЈАВНЕ ФИРМЕ

На седници су освојени извештаји у шестомесечном пословању Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда”, затим „Аутопревоза” и „Топлане”. На дневном реду нашли су се и извештаји о стању и активностима фирми у ликвидацији ЈКП „6. октобар”, ИЦК и „Градског зеленила и пијаце” и Агенције за пољопривреду и малу привреду, које ће, закључно с крајем ове године, и суштински престати да постоје.