ИЗРАДА ПРОЈЕКТА „БРЗЕ“ САОБРАЋАЈНИЦЕ КИКИНДА-СОМБОР У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

  • У СЕПТЕМБРУ ПОЧИЊУ РАДОВИ
  • Четири возне траке, у дужини од 175 километара, спојиће овдашњи гранични прелаз према Румунији код Накова, наш град, Ново Милошево, Нови Бечеј, Бечеј, Србобран, Врбас, Кулу, Сомбор и гранични прелалаз према Мађарској код Бачког Брега. Вредност инвестиције око 430 милиона евра

 

Нема непознаница у вези са будућом „брзом“ саобраћајницом, која ће спојити исток и запад Војводине. Све је утаначено. Пројекат је у завршној фази, а за неколико месеци започеће реализација путарског подухвата од ширег значаја не само за нашу земљу, већ и за регион, на који се деценијама чекало.

Изградња почиње у септембру. Стартоваће се на подручју Сомбора и ићи ка средњем делу Бачке и даље преко Тисе, према Банату и крајњем одредишту – Накову. Пут ће имати четири возне траке, а свака је ширине 3,5 метара. Дозвољена брзина возила биће до 100 километара на час. Вредност комплетне инвестиције је око 430 милиона евра. У ту сврху из овогодишњег републичког буџета издвојиће се 100 милиона динара. У Сомбору су, како из пера Јелене Лемајић пишу „Вечерње новости“, обавили све што је у њиховој надлежности да отпочне реализација саобраћајнице, која је од виталног интереса са њихову средину. С тим у вези, тамошљи градоначелник Антонио Ратковић каже:

  • Наш део великог посла обавили смо на време. Израђује се просторни план посебне намене и реализују све геодетске радње, а затим отпочињемо експропријацију земљишта. Гледали смо да, где год је то могуће, траса не иде преко најплоднијег земљишта, да се парцеле цепају уз крајеве, да људи добију пролаз за пољопривредну механизацију, да се ниједан објекат не руши, да се не нарушавају воћњаци или системи за наводњавање. Водили смо, такође, рачуна да саобраћајница не пролази кроз шуме и резерват „Горње Подунавље“.

Изградња овог модерног пута остварује се у оквиру капиталног државног пројекта „Србија 2025“. Дужина трасе је 175 километара, а води од Бачког Брега и тамошњег граничног прелаза према Мађарској и наставља до Сомбора, а затим усмерава ка Кљајићеву. Проћи ће крај Сивца, Црвенке и Врбаса. „Брза“ саобраћајница затим се спаја са путем према Србобрану, који ће бити њен саставни део, даље пролази северним ободом града, те јужном страном заобилази Радичевићево, Бечеј и Нови Бечеј. Наредна деоница води ка Новом Милошеву, које се заобилази са северне стране. Пут се наставља према Кикинди.

У наредном броју објавићемо шта ће за наш град и овај део Баната значити будућа „брза„ саобраћајница Кикинда-Сомбор.

 

ЗАВРШНА ТРАСА „БРЗЕ“,САОБРАЋАЈНИЦЕ, КОЈА ЋЕ ПОВЕЗАТИ КРАЈЊИ ЗАПАД И КРАЈЊИ ИСТОК ВОЈВОДИНЕ, „ИДЕ“ ОД НОВОГ МИЛОШЕВА ПРЕМА КИКИНДИ. С ЈУЖНЕ СТРАНЕ ЗАОБИЋИ ЋЕ НАШ ГРАД И НАСТАВИТИ ДО НАКОВА, ОДНОСНО ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ПРЕМА РУМУНИЈИ

 

ПОДСТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИЈАМА

У Сомбору, иначе, очекују да се ове године изгради од пет до 10 километара друмске саобраћајнице од овог града до Кикинде. Његов градоначелник Ратковић каже да се тамошња индустријска зона простире на око 40 хектара, те да ће нова саобраћајница у сваком случају допринети да Сомбор и места из окружења за инвеститоре буде још атрактивнији.