ИСТЕКАО РОК ЗА ИНВЕСТИТОРЕ ЗА РИТЕЈЛ-ПАРК

ЗАИНТЕРСОВАНИХ  ИМА, ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ДО КРАЈА МАРТА

Ово, у правом смислу урбанистичко ругло, изникло одмах уз две велике саобраћајне прометнице, с опустелим бетонским темељем који се назире у изђикалом шипражју, актуелна напредњачка власт претвара у пословни простор.

Рок за подношење понуда прикупљањем писмених понуда ка Граду Кикинда, за изградњу ритејл-парка у Блоку Д у Микронасељу, истекао је. Заинтересованих инвеститора има, а пристигле понуде разматраће се крајем месеца. Подсетимо, да је на седници Скупштине града донета одлука о продаји катастарске парцеле од 11.383 квадрата. Тржишна процењена вредност је на 260.000 евра, а то је и почетна цена. Рок за изградњу и пуштање у рад објекта је 15 месеци, од овере уговора код јавног бележника. Како на парцели постоје темељи, и они ће бити уклоњени, о трошку најповољнијег понуђача.

Како је наведено у тексту огласа, у поступку отуђења могла су да учествују лица која имају претходно изграђена минимално три објекта у Србији, минималне површине од 2.500 метара квадратних, а чија је намена ритејл-парк или тржни центар и која су на дан достављања понуде, у раду.

Понуђачи су били у обавези да заједно са понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 40 одсто од почетне цене. Најповољнијем понуђачу депозит ће се рачунати у цену непокретности.

Напокон се, после двоиподеценијске неизвесности, назире коначно, сврсисходно, садржајно решење за запуштени грађевински простор, код укрштања улица Змај Јовина и Михајла Пупина. Оживљава се несуђени стамбени комплекс, крајем последње деценије прошлог века намењен младим брачним паровима, чија је градња у потпуности заустављена након преврата две хиљадите.

Ово у правом смислу урбанистичко ругло изникло одмах уз две велике саобраћајне прометнице, с опустелим бетонским темељем који се назире у изђикалом шипражју, актуелна напредњачка власт претвара у пословни простор.

Мини  тржни центар, односно ритејл-парк предвиђен је Планом детаљне регулације за тај део Микронасеља. Уговор о отуђењу непокретности у року од 60 дана од момента правонснажности Никола Лукач, као градоначлник, у име Града, закључује с најповољнијим понуђачем, који мора да се придржава уговорених обавеза, пре свега рока реализације пројекта.

У супротном, стицалац непокретности Граду враћа парцелу, о свом трошку доводи земљиште у првобитно стање и надокнађује евентуалну штету.