ГРАД ОБАВИО ВЕЛИКЕ РАДОВЕ НА ШТЕВАНЧЕВОЈ БАРИ

  • УМИВАЊЕ СТАРОГ ЈЕЗЕРА

На Старом језеру након 10 година врши се измуљавање и чишћење ободног канала у дужинама од 1.370 и 590 метара. Ово је једна од активности на чишћењу каналске мреже у оквиру Програма заједничког улагања Аутономне Покрајине Војводине и Градске управе Кикинда у износу од око осам милиона динара. Извођач радова је Водопривредно предузеће „Горњи Банат“ из Кикинде.

Радови на измуљавању започети су почетком октобра и полако се приводе крају. Завршетак радова планиран је до краја новембра. Обавеза Града Кикинда приликом припреме терена била је рашчишћавање трасе за пролаз радних машина. Према Закону о водама, ширина од најмање 5 метара од канала мора бити проходна за редовно одржавање каналске мреже, где се између осталог забрањује садња дрвећа и обављање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност канала, те је стога као припремна радња извршено вађење 140 стабала и орезивање дрвећа у зони за одржавање канала, као и постављање земљаног чепа за прелаз механизације. Радови на Старом језеру изводе се са спољашње и унутрашње стране канала уз одвоз муља.

Након извођења радова, земљани чеп који је постављен привремено због прелаза тешке механизације биће уклоњен и канал проточан.

За наредну 2018. годину планирано је порибљавање ободног канала, постављање мостића који ће побољшати комуникација са Спортским центром „Језеро” и отворити још један улаз на Старо језеро из Семлачке улице. Осим наведених радова простор Старог језера биће хортикултурно обогаћен украсним лишћарским и четинарским садницама у пролећном садном периоду и употпуњен цветним партерним уређењем, као и формирање постојеће вегетације и репрезентативног зеленила што ће „зеленој оази” надомак центра града дати другачији и лепши изглед.