ОВДАШЊА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА СТАТУСНО И ПРОГРАМСКИ ЗНАЧАЈНО ЋЕ УЗНАПРЕДОВАТИ

  • КИКИНДА СЕДИШТЕ АКАДЕМИЈЕ
  • У овиру свеукупне реформе високог струковног образовања, коју спроводи ресорно министарство, вршачка и суботичка школа спајају се са нашом школом и претварају у јединствену целину

 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у нашем граду, од наредне школске године значајно ће, и правно и програмски, узнапредовати. Да ће тако бити, недвосмислено потврђује нацрт Одлуке о оснивању Академије васпитно-здравствених струковних студија Војводина, са седиштем у Кикинди, који је, у оквиру реформе виског струковног образовања, пре неколико дана сачинио Покрајински секретаријат за образовање и научноистраживачку делатност.

Поменутом одлуком најављује се, између осталог, статусна измена високих школа струковних студија за васпитаче у Кикинди, Вршцу и Суботици, које се спајају, с тим што ће „команда“ бити – у нашем граду. Ову лепу информацију саопштио нам је проф. др Зоран Мијић, директор овдашње Високе школе за васпитаче, уз напомену – да ће будућа Академија бити установа која обавља делатност високог образовања кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија из више научних и стручних области, у оквиру образовних и научних поља друштвено-хуманистичких и медицинских наука.

Академија интегрише функције свих организационих јединица и стручних служби у свом саставу, и има својство правног лица са свим правима и обавезама у правном промету и према трећим лицима – појашњава проф. др Мијић.

-Она има Савет, као орган управљања, председника као орган пословођења, као и стручне органе и студентски парламент.

Статусна позиција једине севернобанатске високообразовне установе мења се у оквиру реформе високог струковног образовања, коју је иницирало и спроводи Министартво просвете. Замисао министра Младена Шарчевића и његових сарадника је да се више струковних школа различитих професионалних профила, а њих је у Србији око 60, разврста по делатностима у 12 до 13 академија.Таква шема, генерално, експерти за ову проблематику су сагласни, додатно ће у целости унапредити ово образовно поље. У Србији је, иначе, 10 високих струковних школа за васпитаче, а половина их је у Војводини (Кикинда, Суботица, Вршац, Сомбор и Сремска Митровица).

Зашто је превагнуо став да Кикинда буде средиште будуће Академије? Требало је све погодности и предности у односу на конкуренте ваљано и и аргументовано предочити надлежнима у Новом Саду и Београду. У том смислу, како вели директор Мијић, похвале за плодоносан ангажман заслужују челни људи локалне самоуправе и начелник Севернобанатског округа Никола Лукач, а посебно Миленко Јованов, иначе потпредседник СНС и покрајински посланик. Јованов је избегао разговор на ову тему. Кратко вели да не види разлог за хвалисање, нити посебно истицање сопствене улоге у целој причи. Само констатује да увек све чини за бољитак Кикинде и њених житеља. Он је, како сазнајемо, на ову тему у више наврата разговарао са ресорном министром Шарчевићем, указујући од колике је важности опстанак једине овдашње високообразовне установе за Севернобанатски округ и Кикинду, град који је временом остао без регионалних центара већине државних институција. А који су нам били адути захваљујући којима смо у новонасталој ситуацији не само избегли маргинализацију наше Високе школе за васпитаче, него је чак статусно осетно побољшали?

Све кључне чињенице да се донесе правична одлука о седишту Академије на нашој су страни – категоричан је Зоран Мијић. – Најстарија смо васпитачка школа у Војводини, која је почела да ради још 1948. године као мешовота учитељска школа, која је потом шест година касније прерасла у Школу за васпитаче. Нашли смо документ, који потврђује да је зграда у којој смо наша, и да је као таква, од 1963. до 1969. године, наменски грађена. У њој је до сада изнедрено неколико хиљада васпитача. Имамо уговор о сарадњи са овдашњим Домом ученика и студената, са максималним стамбеним и боравишним услугама, за становање 60 до 70 наших студената, који су из других места.

Досадашња Висока школа струковних студија за образовање васпитача у нашем граду, треба истаћи, стиче афирмацију и на међународном плану. Пре шест година, наиме, одговарајућим споразумом успоставила је прекограничну сарадњу са Западним универзитетом у Темишвару. С Румунима, с тим у вези, конкурише за средства у оквиру ИПА програма.


НОВИ ПРОГРАМИ

У новим околностима у будућој Академији, поред основних и специјалистичких студија, биће могуће и покретање мастер студија, за које, иначе, влада велико интересовање. Одговарајућа акредитација треба да стигне до краја марта, чиме ће постојећи васпитачи моћи додатно да се стручно усавршавају. Правно се, такође, отвара могућност покретања нових студијских програма.


ДОГАЂАЈ ЗА ИСТОРИЈУ

Формирање Академије са седиштем у Кикинди од непроцењивог је значаја за наш град. Отклања се, између осталог, стрепња запослених у нашој Високој школи, а највише их је одавде, да ће остати без радног места. Да није одабрана за средиште Академије садашња Школа, која је, иначе, симбол вредности и прeпознатљивости Кикинде у ширим окворима, аутоматски би изгубила статус правног лица. Била би само одсек Академије, па би самим тим остала без одређених бенефита с вишег државног нивоа.