ЛОКАЛНИ ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОРИ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ОБАВИЛИ 854 КОНТРОЛЕ

  • СВЕ МАЊЕ НЕЛЕГАЛНЕ РОБЕ И ТРГОВИНЕ
  • Начелник Тржишне инспекције тврди да је приметан помак у понашању учесника у трговини и да се закон више поштује у односу на раније године

 

Запослени у Одељењу тржишне инспекције у Кикинди током 2015. године обавили су 854 контроле у шест општина северног Баната, а у јануару је била 21 контрола. Тржишна инспекција 95 одсто посла обавила је према налозима Министарства трговине, а контролама је био обухваћен промет робе из домена интелектуалне својине односно робних марки, промет дувана и пратеће опреме у малопродаји и на пијацама, промет хлеба од брашна Тип 500, присуство маркера у дериватима нафте, техничке усаглашености свих врста роба.

Према речима начелника Одељења тржишне инспекције Милосава Булатовића, контролисане су регистроване и нерегистроване фирме и већина контрола обављена је код предузетника и правних субјеката. Тржишни инспектори су прошле године са 149 решења наложили уклањање одређених неправилности, забрану промета робе… У тим акцијама одузимана је роба, један објекат је привремено затворен. Правосуђу је предато 120 захтева за покретање прекршајног поступка, док су тужилаштву поднете две пријаве за учињени привредни преступ. Одузето је робе у вредности око 95 хиљада динара, која је ускладиштена у магацину Тржишне инспекције у Иригу о којој води рачуна надлежно Министарство. По окончању судског поступка, та роба ће или бити уништена или поклоњена.

BULATOVIC
Милосав Булатовић

Уколико се код регистрованог субјекта нађе роба без документације, решењем се забрањује њен промет и подноси се захтев за покретање прекршајног поступка. Уједно се обавештава и пореска служба. С друге стране, уколико субјект није регистрован, а бави се прометом робе, тада се роба одузима и најчешће је то кафа, алкохол, грађевински песак… – наводи Булатовић.

 

У 2015. години Одељење тржишне инспекције у Кикинди добило је 109 пресуда по захтевима за покретање прекршајног поступка. Казне су до 300 хиљада динара. Према налогу Министарства контролисана су и поједина јавна предузећа. На територији округа контролисано је 14 фирми и поднето је 12 захтева за покретање прекршајног поступка, а пресуде која стижу крећу се до 300 хиљада динара за правно, односно до 50 хиљада динара за одговорно лице. Булатовић напомиње да сва јавна предузећа морају да имају бесплатну телефонску линију за рекламације потрошача, као и да воде књигу рекламација. У кикиндској општини по овом основу кажњено је пет фирми. По пријавама грађана обављено је 30 контрола нерегистрованих субјеката, а највише фризера, аутомеханичара, козметичара. Утврђено је 13 нерегистровних субјеката којима је наложено да се региструју, а против њих су поднете и прекршајне пријаве. Дајући општу оцену о стању на терену, Булатовић закључује да је међу учесницима у трговини дисциплина све приметнија и да се закон поштује више у односу на претходни период.


НА ПИЈАЦАМА БЕЗ ВЕЋИХ ПРЕСТУПА

pijaca

У 2015. години обављено је 140 контрола на пијацама у свих шест општина Округа. Најчешће је контролисан промет резаног дувана, цигарет папира и машиница за пуњење, предмета опште употребе, као и промет кафе и пића. У највећој мери на пијацама су затечени регистровани трговаци, међутим, део њих није имао исправе о набавци робе, па је са 25 решења забрањен промет те робе, а поднето је исто толико решења о прекршајном поступку. У четири случаја, за читаву годину, на пијацама су затечени нерегистровани продавци којима је одузета роба.

НАЈЧЕШЋЕ ПРИТУЖБЕ – НА ТРГОВЦЕ

Грађани се Тржишној инспекцији најчешће жале на то да им трговци не одговарају на рекламацију за купљену робу, пријављују се нерегистровани продавци, као и неиздавање фискалних рачуна.

Булатовић сугерише потрошачима да купују робу код регистрованих продаваца, јер код нерегистрованих не могу да осваре права према Закону о заштити потрошача.

Трговци, понекад из незнања, потрошаче упућују код овлашћеног сервисера уколико им се техничка роба поквари. Међутим, према Закону, трговац је тај који мора да решава проблем потрошача и он је тај који треба да носи робу код сервисера, а потрошач има право да му се роба поправи, да се замени роба исте вредности или иста роба, као и да му се врати новац – каже наш саговорник.

Трговац мора да прими рекламацију, да је заведе у књигу рекламација, да потрошачу изда потврду и у року од осам дана писмено одговори потрошачу на његову рекламацију. Уколико се ово не испоштује, потрошач може да покрене потрошачки спор код надлежног суда, а за робу вредну до 500 хиљада динара не плаћа судску таксу.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *